Vítejte na stránkách spolku „Svobodný Internet z.s.“

Sdružení vzniklo jako občanské sdružení „SIOS“ na počátku roku 2011 a jeho členy jsou většinou odborníci z oblasti IT. Zabýváme se propagací a podporou informačních technologií. Jde především o šíření počítačové gramotnosti mezi starší spoluobčany a rozšíření používání software a  vybavení, které je bezplatně a bez licenčního omezení, tedy  volně a veřejně k dispozici, do státní správy, škol a firem.

Většina služeb je poskytována zdarma nebo financována formou darů, dotací a grantů, proto děkujeme za každou případnou podporu jak finanční, tak odbornou.